Jarní soutěž o dárkové poukazy

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Organizace soutěže

 • Soutěž organizuje Václav Kazda – Příroda dětem, IČO 01695517, sídlem Mírová 1014, 383 01 Prachatice Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 05928915 (dále jen „Organizátor“).
 • Podstatou soutěže je obdarování vylosovaných zákazníků e-shopu prirodadetem.cz (dále jen „e-shop“) poukázkou na další nákup.
 • Kontaktní osobou je Markéta Glanzová, e-mail marketa.glanzova@prirodadetem.cz, tel.: +420728596145.
 • Soutěž probíhá ode dne 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 (dále jen „rozhodné období“).

 2. Soutěžící

 • Soutěžícím se stává každý zákazník e-shopu, který v rozhodném období uskuteční nákup v hodnotě více než 999,- Kč.
 • Sdělením svých osobních údajů uděluje soutěžící souhlas s užitím svých osobních údajů včetně kontaktů elektronické pošty. Tento souhlas soutěžící uděluje Organizátorovi na dobu neurčitou, a sice k použití svých osobních údajů při vyřízení jeho případné výhry a pro marketingové účely. Výše uvedený souhlas je soutěžící oprávněn kdykoli změnit nebo zrušit písemným sdělením doručeným na adresu Organizátora.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, jakož i osoby blízké těmto zaměstnancům ve smyslu definice stanovené § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se řídí právním řádem České republiky.

3. Průběh soutěže a ceny pro vítěze

 • Výběr výherců bude probíhat po uplynutí rozhodného období losováním. Losování provede Organizátor.
 • Tři vylosovaní výherci získají poukázku na nákup na e-shopu v hodnotě 500,- Kč.
 • O výsledcích soutěže bude informovat článek na prirodadetem.cz. Výherci budou informováni také telefonicky či e-mailem.
 • Cena bude výherci zaslána do dvou týdnů po ukončení soutěže. Výhry jsou zasílány pouze elektronickou poštou.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo na využití získaných dopisů v soutěži pro marketingové a obchodní účely. 
 • Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.

 

V Prachaticích dne 31. 3. 2021