Věrnostní program

Všeobecné podmínky věrnostního programu

 

Principy Věrnostního programu

Tyto všeobecné podmínky věrnostního programu (dále jen „Podmínky“) pro e-shop „Příroda dětem“ (dále jen „E-shop“) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu, jehož cílem je poskytovat zákazníkům (dále jen „Člen“) slevy na základě uskutečněných nákupů (dále jen „Věrnostní program“), a který je určen pro zákazníky eshopu Václava Kazdy „Příroda dětem“, IČO: 01695517, se sídlem Mírová 1014, Prachatice, PSČ 383 01,(dále jen „Provozovatel“).

Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba - spotřebitel, která si registruje uživatelský účet na E-shopu Provozovatele a udělí Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Členství vzniká registrací uživatelského účtu dle čl. 2 Obchodních podmínek Provozovatele. Na členství není právní nárok a každá osoba může být členem pouze jedenkrát v určitý okamžik, Členství je bezplatné.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je obecně upravena v čl. 9 Obchodních podmínek a v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Fyzické osoby, které mají zájem stát se členy Věrnostního programu, udělují Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný a je předmětem samostatné listiny, která tvoří nedílnou součást přihlášky do Věrnostního programu. Provozovatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce.

Člen Věrnostního programu je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu 5 let.

Člen Věrnostního programu má právo požadovat od Provozovatel přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Člen Věrnostního programu je v souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž poučen, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele nebo na elektronické adrese obchod@prirodadetem.cz.

V případě, že bude člen Věrnostního programu nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se se svou stížností obrátit na Provozovatele nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Podmínky uplatnění slevy

Člen Věrnostního programu musí být přihlášen ve svém uživatelském účtu na E-shopu. Slevy se v rámci košíku E-shopu načtou automaticky dle hodnoty nákupu v rozhodném období u spotřebitelů.  Nákupy provedené bez přihlášení k uživatelskému účtu není možné započítat do hodnoty nákupu pro získání slevy.

Slevy pro spotřebitele

Členům Věrnostního programu jsou poskytovány následující slevy z ceny zakoupeného zboží:

  • úroveň 1 - nákupy v celkové hodnotě 5 000 Kč vč. DPH = v košíku E-shopu se započte sleva 2%
  • úroveň 2 - nákupy v celkové hodnotě 10 000 Kč vč. DPH = v košíku E-shopu se započte sleva 4%
  • úroveň 3 - nákupy v celkové hodnotě 15 000 Kč vč. DPH = v košíku E-shopu se započte sleva 6%

Rozhodné období pro slevy je 24 měsíců.

Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se Věrnostního programu, připsání hodnoty zakoupeného zboží nebo poskytnutí slevy musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připsání hodnoty nebo poskytnutí slevy vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Provozovatel.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit, a to zasláním písemné žádosti o zrušení členství na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mail obchod@prirodadetem.cz. Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti nebo převzetí písemné žádosti Provozovatelem. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli slevy v rámci Věrnostního programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely Věrnostního programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné zboží od Provozovatele neodebral. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu Členu, který porušil tyto Podmínky. Členství ve Věrnostním programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Změny podmínek a ukončení Věrnostního programu

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Věrnostní program kdykoli bez náhrady ukončit či tyto Podmínky změnit. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách https://www.prirodadetem.cz/. Má se za to, že Člen vyslovil se změnou Podmínek souhlas okamžikem prvního nákupu následujícího po změně Podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 4. 3. 2021.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení